Medarbetarguide ? Personalhandbok 

Policyn, blanketter, regler och andra dokument, som berör medarbetarna, samlade p?ett ställe. Prydligt, överskådligt, lätt att söka i och alltid uppdaterat. 

Varför?

Ett bra tillfälle att ta tag i känsliga saker, som man borde ha tagit beslut om, och f?dem nedtecknade. Om något saknas, till exempel policies, rutinbeskrivningar eller blanketter ger vi förslag.

Förenklar de nödvändiga uppdateringarna ?allt p?ett ställe.

Ger delaktighet ?genom tillgång till information skapas delaktighet och motivation hos medarbetarna.

Kvalitetssäkrar ?en personalhandbok är ett stöd för medarbetare och chefer i personalfrågor samtidigt som den hjälper till att kvalitetssäkra processerna.

Sparar tid för alla ?lättillgänglig med sökbar information, inget letande i datorer och i pärmar, inga onödiga diskussioner eller frågor.

Säkerställer att alla har samma, information om de policyn och rutiner som gäller för medarbetarfrågor.

Vägleder ?en personalhandbok är ett hjälpmedel för såväl chefer som för medarbetare. Den är ett utmärkt verktyg för att informera om de policyn och rutiner som gäller för medarbetarfrågor i din organisation.  

Ett bra tillfälle att ta tag i känsliga saker, som man borde ha tagit beslut om, och f?dem nedtecknade. Om något saknas, tex. vad gäller policyn eller blanketter ger vi förslag.

En personalhandbok ska, förutom att ge vägledning, fungera som en uppslagsbok åt både chefer och medarbetare i personalfrågor, olika policyn, företagsinformation, arbetsrätt, rutiner etc. Den ska vara lättillgänglig, lättläst, enkel att söka i och enkel att uppdatera.

Om detta låter intressant, kontakta oss p?telefon 08 ?544 031 80 eller info@sentio.se  

Ett bra stöd för alla!  

.

The tracking replica watches uk you gave me only tracked until it got to Shanghai. Can you tell me who will be delivering the replica watches uk here in the United States? Will it be UPS? Will it be United States Post rolex replica sale, FedEx? And also please tell me what the average waiting replica watches uk for a shipment to be received here in the United States? I have seen this. It shows me that the package traveled from replica watches to Shanghai, about 75miles, 10 days ago! I need to know where it traveled since then. This is useless, bad replica rolex. Where is it now? When can I expect to get it?