Medarbetarguide – Personalhandbok 

Policyn, blanketter, regler och andra dokument, som berör medarbetarna, samlade på ett ställe. Prydligt, överskådligt, lätt att söka i och alltid uppdaterat.

Hur?

Först intervjuar vi om bland annat verksamhet och organisation, nuvarande avtal och regler samt behov och önskemål om innehåll.

Därefter läser vi in och går igenom befintliga dokument och rutiner inom företaget. Vi ger er också förslag till nya policyn, rutinbeskrivningar, blanketter m.m. om vi ser att det behövs.         

Nästa steg blir uppdatering av, urval ur och sammanställning av materialet

Och till sist presentation av resultatet för godkännande.

Om detta låter intressant, kontakta oss på telefon 08 – 544 031 80 eller info@sentio.se

Ett bra stöd för alla!