Investors in People - IIP

IIP utgår ifrån vad som finns och identifierar vad som behöver åtgärdas - sällan behövs nya verktyg. I grunden behövs en egen stark övertygelse om att verksamheten inte blir bättre än vad medarbetarna vill och kan, dvs. deras motivation och kompetens sätter gränserna.

Mer om IIP

IIP är - ett förhållningssätt - ett beteende

IIP fungerar - det formar attraktiva arbetsgivare

IIP analysen innebär att jämföra sig med de attraktiva

Syftet är att förbättra det man redan har

Målet är att vinna tid, effektivitet och arbetsglädje

Typiska IIP-resultat är

Ökat engagemang och ökad motivation

Ett bra stöd för ett coachande ledarskap

Spar tid och vinner i effektivitet

Små problem hinner ofta inte bli stora

Alla drar ännu mer åt samma håll

Ansvaret och initiativet ökar

Man känner sig nyttig, kunnig och bekräftad

Färre sjukdagar, bättre internklimat

Nöjdare kunder

 

För mer information gå till IIP Akademins webbsida.

Ett bra stöd för alla!